Menu "Werk van Kevin" toegevoegd en Menu "Stage Kevin" verplaatst en het Menu Sportvisserij tekstueel aangepast.

Menu "Werk van Kevin" toegevoegd en Menu "Stage Kevin" verplaatst en het Menu Sportvisserij tekstueel aangepast.

19-11-2014
Aanmonsteren op de "Andre-B"
Op 18-11-2014 is Kevin aangemonsterd op de Andre-B, een zeesleper van 31,1m (LOA) lang en 9,65m breed en een waterverplaatsing van 254 ton.