Menu "Stage Kevin" aangepast.

Menu "Stage Kevin" aangepast.

16-07-2013
Aanmonsteren op de "Flintercape"
Op 15-07-2013 is Kevin aangemonsterd op de Flintercape, een containerschip van 142m (LOA) en 21m breed en een waterverplaatsing van 9587 ton.